Luc Frieden neie President vun der Chambre de Commerce