De Luc Frieden ass neie President vun der Chambre de Commerce