Auslandschronik - EU-Tierkei-Deal hält net, wat e versprécht