Mikro a Macro - D'Geschicht vun der Geologie: D'Ufäng vun enger Wëssenschaft