Kultur - Berliner Studente restauréiere Fotoen am CNA