Dossier vum Dag - Dossier vum Dag - Den Trump trefft de Krounprënz vu Saudi-Arabien