Dossier vum Dag - De Bilan vum Wirtschaftsministère