Kappplooschter - Schenk denger Fra ... eng nei Blus