Parkanlagen aus der Stad an iwwer Land - De Park um Ban de Gaasperech