Kannerbicher fir Niklosdag - "De Schmunzel": e Stee mat Gefiller