Prisma - Maach wéi d'Leit, da geet et der wéi de Leit