Europa Aktuell - Debatt tëschent fënnef europäesche Spëtzekandidaten