Kultur - "Vill schwaarz Kanner ginn duerch d'Hip Hop-Kultur ausgebremst"