Aktuelles - "Et kann net sinn, datt d'Landwirtschaft fir d'Autosindustrie hierhale muss"